有望于年内正式上市 一汽飞跃T33衬着官图发布

一汽飞跃发布的新飞跃”计谋下第二款车型——飞跃T33的衬着官图于日前发布,新车采取了最新的家族式设计和全新的品牌Logo。新车将搭载1.6L天然吸气四缸策动机,传动系统匹配手动或手自一体变速箱 。

外不雅部门 ,一汽飞跃T33的前脸采取了与T77类似的点阵式格栅设计并配有最新品牌Logo,镀铬饰条与两侧年夜灯组相连。车尾部门,尾灯组一样由一根贯串式镀铬饰条相连 ,与前脸设计相呼应。新车的车身尺寸有所加长,长宽高别离为4330/1780/1680mm,轴距为2600mm 。

动力部门 ,一汽飞跃T33搭载1.6L天然吸气四缸策动机,最年夜功率为84kW,峰值扭矩155Nm。传动系统方面 ,新车估计匹配手动或手自一体变速箱,百千米油耗别离为6.7/6.9L。

海洋国际度假村
【读音】:

yī qì fēi yuè fā bù de xīn fēi yuè ”jì móu xià dì èr kuǎn chē xíng ——fēi yuè T33de chèn zhe guān tú yú rì qián fā bù ,xīn chē cǎi qǔ le zuì xīn de jiā zú shì shè jì hé quán xīn de pǐn pái Logo。xīn chē jiāng dā zǎi 1.6Ltiān rán xī qì sì gāng cè dòng jī ,chuán dòng xì tǒng pǐ pèi shǒu dòng huò shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng 。

wài bú yǎ bù mén ,yī qì fēi yuè T33de qián liǎn cǎi qǔ le yǔ T77lèi sì de diǎn zhèn shì gé shān shè jì bìng pèi yǒu zuì xīn pǐn pái Logo,dù gè shì tiáo yǔ liǎng cè nián yè dēng zǔ xiàng lián 。chē wěi bù mén ,wěi dēng zǔ yī yàng yóu yī gēn guàn chuàn shì dù gè shì tiáo xiàng lián ,yǔ qián liǎn shè jì xiàng hū yīng 。xīn chē de chē shēn chǐ cùn yǒu suǒ jiā zhǎng ,zhǎng kuān gāo bié lí wéi 4330/1780/1680mm,zhóu jù wéi 2600mm。

dòng lì bù mén ,yī qì fēi yuè T33dā zǎi 1.6Ltiān rán xī qì sì gāng cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ wéi 84kW,fēng zhí niǔ jǔ 155Nm。chuán dòng xì tǒng fāng miàn ,xīn chē gū jì pǐ pèi shǒu dòng huò shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng ,bǎi qiān mǐ yóu hào bié lí wéi 6.7/6.9L。